Rėmėjai

PAGRINDINIS RĖMĖJAS:


RĖMĖJAI:

Eugenija ir Vilius Norkūnai
Milda ir Antanas Petrauskai
Žaneta ir Antanas Kibickai
Vincas Jusys


INFORMACINIAI RĖMĖJAI:

FESTIVALIO PARTNERIAI:
Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčia
Utenos Kristaus žengimo į dangų bažnyčia
Utenos meno mokykla